Được Khuấy Động Để Hành Động

Được Khuấy Động Để Hành Động

Vậy, Môi-se bèn gọi Bết-sa-lê-ên, Ô-hô-li-áp, và các người khôn khéo mà trong lòng họ Đức Giê-hô-va phú sự thông sáng, cùng các người có lòng cảm động xui mình đến gần, đặng làm công việc. XUẤT Ê-DÍP-TÔ-KÝ 36:2

Khi tấm lòng bạn được khuấy động để làm một điều gì đó thì có một điều mạnh mẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Chẳng ích gì khi nói rằng: “Ồ, ước gì tôi cảm thấy như vậy.” Chúng ta có thể quyết định làm điều gì đó theo cách chúng ta cảm nhận bởi vì tấm lòng chúng ta được khuấy động để làm điều Chúa kêu gọi chúng ta làm.

Làm thế nào chúng ta khơi dậy đức tin của mình? Tôi đã khám phá ra rằng Lời Chúa được công bố từ miệng tôi dưới hình thức cầu nguyện, ngợi khen, rao giảng hoặc xưng tội là cách tốt nhất tôi có thể làm để thổi bùng ngọn lửa đức tin. Nó khơi dậy ân tứ bên trong, giữ cho đức tin và hy vọng của tôi luôn hoạt động, đồng thời ngăn tâm linh tôi bị chìm đắm.

Sự thụ động, trì hoãn và lười biếng là những công cụ mà kẻ thù sử dụng để chống lại dân sự của Chúa. Một người thụ động chờ được tác động từ bên ngoài trước khi hành động. Nhưng chúng ta có thể được thúc đẩy và dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh bên trong mình, chứ không phải bởi các thế lực bên ngoài. Cách tốt nhất để chống lại sự thụ động là làm những điều ngay trước mắt với tất cả sức lực của mình.


Giữ ân tứ Chúa ban cho bạn, để ngọn lửa bên trong bạn, được khuấy động.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon