Nền Bằng Đá

Nền Bằng Đá

Ngài [Chúa Giê-su] phán rằng: Còn các ngươi (chính các ngươi) thì xưng ta là ai? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. MA-THI-Ơ 16:15–16

Khi Phi-e-rơ tuyên xưng rằng Chúa Giê-su là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống, đó là một lời công bố đức tin. Khi công bố như vậy, Phi-e-rơ đang bày tỏ đức tin của mình.

Tôi không nghĩ Phi-e-rơ chỉ tình cờ hay vô ý nói ra như vậy. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã công bố một cách sát quyết và chắc chắn, điều này đã gây ấn tượng với Chúa Giê-su vì Ngài ngay lập tức quay sang Phi-e-rơ và nói với ông rằng ông được ban phước. Rồi Ngài tiếp tục phán rằng chính trên nền tảng đức tin vững như đá này Ngài sẽ xây dựng hội thánh Ngài.

Chúa Giê-su đang nói với Phi-e-rơ: “Nếu con giữ vững đức tin, thì đó sẽ là chất liệu vững chắc như đá của cuộc đời con mà trên đó Ta có thể xây dựng vương quốc của Ta trong con và qua con. Đức tin con sẽ được tăng trưởng đến mức cổng địa ngục cũng không thể thắng nổi.”

Nhiều lần trong đời tôi đã cảm thấy nản lòng và không biết phải làm gì, hoặc cảm thấy không có gì hiệu quả và mọi người đều chống lại tôi. Lời mà tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần là, “Chỉ tin mà thôi.”


Lời hứa này không chỉ dành riêng cho Phi-e-rơ. Chúa Giê-su cũng đang phán với bạn và tôi. Chỉ tin mà thôi!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon