Bitva o mysl

Bitva o mysl

Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. (Efezským 6,12)

Pokud pečlivě studujeme šestou kapitolu listu Efezským, zjišťujeme, že jsme v boji a náš boj není proti jiným lidem, ale proti tomu zlému. Náš nepřítel satan se nás pokouší porazit lží a lstí, má pečlivě připravené plány a úmyslně se nás snaží oklamat.

Ježíš nazval ďábla lhářem a otcem lži (viz Jan 8,44). On lže i tobě a mně. Říká nám o nás samých, o ostatních lidech a o okolnostech věci, které prostě nejsou pravda. Obvykle nám ale neřekne celou lež najednou.

Začíná tím, že naši mysl bombarduje chytře vymyšlenými vzorci obtěžujících myšlenek, podezřívavosti, pochybností, námitek, argumentů a teorií. Pohybuje se pomalu a opatrně. Pamatuj, že svou válku proti nám vede strategicky.

Satan nás má prostudované a ví, co se nám líbí a co ne. Zná naši nejistotu, slabost a obavy. Ví, co nám nejvíc vadí, a je ochoten investovat tolik času, kolik bude potřeba, aby nás dostal do pasti. My ale můžeme nad nepřítelem zvítězit díky moci Ducha svatého a díky poznání pravdy Božího slova!


V Kristu, který si tě zamiloval, slavně vítězíš!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon