Plnost radosti a pokoje

Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha svatého. Římanům 15,13

Před několika lety jsem procházela zvláště těžkým obdobím, kdy jsem neprožívala ani radost ani pokoj. Pokaždé, když jsem udělala chybu, začala jsem odsuzovat sama sebe a hněvala se, že se mi nedaří být „dokonalou křesťankou“.

Poté jsem jednoho dne narazila na verš z listu Římanům 15,13: „Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře.“ To bylo ono, konečně jsem to chápala.

Uvědomila jsem si, že jsem upadla do pochybností a nevěry, a přitom ďáblu dovolila, aby mě trápil negativními myšlenkami, hněvem a netrpělivostí. Úplně jsem přitom zapomněla, že víra v Boha a důvěra v Jeho slovo přináší opravdový pokoj, naději a vítězství nad všemi nedostatky.

Svou odpověď jsem našla v Božím slově. Ježíšova láska je tak úžasná, že neodpustil jen hříchy mé minulosti. Hledí také dopředu a je připraven odpustit mi i chyby, kterých se ještě v budoucnu dopustím. Nemusím již dovolit nepříteli, aby na mě útočil otázkami a nevírou. Ani vy mu to nemusíte dovolit.

Uvědomte se, že máte pokoj, naději a radost na dosah ruky. Otevřete Boží slovo a dovolte, aby povzbudilo vaši víru.

Můžete se začít modlit

„Pane, připomínej mi pravdu svého Slova pokaždé, když začnu věřit nepřítelovým lžím. Skrze víru v Tebe chci dnes přijmout Tvůj pokoj a radost.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon