Co je víra?

Hle, ten, jehož touha není správná, je umdlený, ale spravedlivý bude žít díky své věrnosti. Abakuk 2,4

O víře mluvíme velmi často, někdy to s ní ale příliš komplikujeme. Víra znamená jednoduše „věřit a zcela důvěřovat“. Toto slovo se někdy používá také pro věrnost nebo vydanost.

Víra není nepochopitelným a komplikovaným konceptem, ohledně kterého bychom měli být ve stresu. Ryzí víra v Boha znamená uznat, že Ježíšova smrt a vzkříšení jsou pravdivé. To se stane, když vyznáme: „Nejen, že mi to dává smysl, jsem dokonce připraven na tom založit svůj život.“

Bible říká, že ti, kdo jsou nekompromisně spravedliví, budou žít z víry a věrnosti. Můžeme říci, že skutečně spravedliví jsou ti, kteří byli ospravedlněni skrze Ježíšovu smrt na kříži.

Jsme ospravedlněni skrze víru a Bůh s námi zachází jako se svými milovanými dětmi.

Dnes vás chci povzbudit, abyste se vrátili ke kořenům své víry. Vězte, že vložíte-li svou víru v Boha, budete ospravedlněni. Žijte proto v důvěře v Boha, který vás zve do své milující náruče. Připravte se přijmout lásku, kterou vás Bůh miluje, takové, jací jste.


Můžete se začít modlit

„Bože, děkuji, že mohu svou důvěru složit v Tebe, a stát se nekompromisně spravedlivým. Dnes chci založit svůj život na víře v Tebe.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon