Boží dílo ve tvém životě

Boží dílo ve tvém životě

A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha. (2. Korintským 3,18)

Bůh nás proměňuje od slávy k slávě, proto si nezapomeň užívat slávu, v níž se právě nacházíš, zatímco míříš k té další. Nesrovnávej se s jinými lidmi, ani se nepokoušej porovnávat to, co Bůh dělá pro tebe, s tím, co dělá v životech druhých lidí. Každý z nás je jedinečný, a Bůh s námi jedná tak, jak potřebujeme.

Možná si nevšimneš změn každý den, chci ale povzbudit tvou víru a důvěru, že Bůh jedná přesně tak, jak to zaslíbil. Nezapomeň, že věci vidíme teprve poté, co uvěříme, nikoli předtím. Často však bojujeme sami se sebou kvůli všemu, čím nejsme, místo abychom chválili a uctívali Boha za všechno, čím jsme. Pokud ho uctíváme proto, kým je, uvolňují se v našem životě věci, které bychom vlastní silou nikdy nezvládli.

Když uctíváme Boha, jsme osvobozováni od frustrace. Vstupujeme do Božího odpočinku a můžeme se v životě radovat víc než kdy předtím. Naše chyby začínají mizet a víc a víc se na nás projevuje Boží charakter.


Když uvolňujeme svou víru v Boha, dáváme mu prostor, aby působil v našem životě.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon