Naplňujte svou mysl správnými myšlenkami

…A každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista. 2. Korintským 10,5

Jako křesťané nejsme povinni přijmout každou myšlenku, která se objeví v naší hlavě. Místo toho máme myšlenky posuzovat ve světle Božího slova, tak jak nás učí zmíněný verš.

Podívejme se na následující příklad. Řekněme, že vás někdo zranil, přesto se však můžete rozhodnout, že se na něj nebudete po celé dny hněvat. Tím byste totiž satanovi umožnili zasadit ve vašem srdci semeno hořkosti.

Místo toho můžete negativní myšlenky odmítnout a nedovolit jim, aby vás okradly o váš pokoj a radost.

Obraťte se na Boha a proste Jej: „Otče, potřebuji Tvou sílu. Vírou se rozhoduji přijmout Tvou milost a odpustit všem, kteří mi ukřivdili nebo mě zranili. Prosím Tě, požehnej jim a pomoz mi úspěšně pokračovat v životě. Ve jménu Ježíše. Amen.“

Obnovujeme-li svou mysl Božím slovem, mění se naše myšlení v souladu s Božím slovem. Postupem času se budují a zpevňují hranice okolo našeho myšlení. Tyto hranice nás ochrání před nepřítelovými klamy a umožní nám žít šťastný a zbožný život.


Můžete se začít modlit

„Pane, chci přijímat jen zdravé myšlenky, které jsou v souladu s Tvým způsobem myšlení a Tvým slovem. Upozorni mě, když mi nepřítel vnucuje špatné myšlenky, abych mohl udělat to, co mi říká Tvé slovo. Uvést tyto myšlenky do zajetí k poslušnosti Krista.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon