Boží hlas souhlasí s jeho Slovem

Boží hlas souhlasí s jeho Slovem

Tvou řeč uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil. (Žalm 119,11)

Jednou jsem si sedla, abych pokračovala v psaní knihy, ale cítila jsem, že mi Pán říká: „Zastav se na pár minut a jen na mě čekej.“ Čekala jsem jen velmi krátce a pak jsem začala telefonovat. Pán mi jemně připomenul: „Neřekl jsem ti, abys telefonovala. Řekl jsem ti, abys na mě čekala.“ Moje touha něco dělat nebyla ničím neobvyklým. Většina lidí má problém zůstat v klidu a jen tak na někoho čekat, dokonce i na Boha.

Utichla jsem tedy a nějakou dobu jsem čekala. Pán ke mně začal mluvit o andělech. To bylo něco, co jsem opravdu nečekala. Vedl mě, abych si přečetla několik míst v Písmu, a nakonec z toho bylo malé biblické studium o síle a přítomnosti andělů. Bůh má své důvody pro všechno, co dělá. Věřím, že chtěl, abych si více uvědomovala, že existují andělé, kteří jednají v můj prospěch. O tom jsem už dlouhou dobu nepřemýšlela.

Možná se divíš, jak jsem si mohla být tak jistá, že ke mně mluvil opravdu Bůh, a že celá ta věc s anděly nepocházela jen z mé mysli. Odpověď je, že jsem v souvislosti s tím, co jsem slyšela, vnímala pokoj. V srdci jsem cítila, že je to „to pravé“. Můj duch to potvrzoval jako poselství od Pána, a to, co jsem slyšela, souhlasilo s Božím slovem.

Při jiných příležitostech jsem čekala na Boha a slyšela podobný hlas, ale intuitivně jsem věděla, že není Boží. Musíme Boha poznávat prostřednictvím jeho Slova. Pak budeme vždycky vědět, kdy k nám mluví a kdy ne.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Studuj Boží slovo, abys poznal Boží hlas.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon