Jak rozvíjet své dary

Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. 1. Korintským 12,11

Lidé se mě často ptají, jakým způsobem mohou odhalit a rozvíjet dary, které jim Bůh dal. Níže popisuji několik užitečných kroků, které jsem objevila:

  1. Zaměřte se na své Bohem dané silné stránky. Budete-li se soustředit na své silné stránky, bude pro vás snazší naplnit Boží povolání.
  2. Používejte své dary. Najděte něco, co vám jde dobře a co rádi děláte. Pak to stále opakujte. Zajímá vás, co se pak stane? Získáte o sobě lepší mínění, protože se nebudete cítit poraženi.
  3. Mějte odvahu být odlišní. Pokud se lidé snaží být jako ostatní místo toho, aby se radovali ze své jedinečnosti, nemohou být šťastní.
  4. Naučte se vyrovnat se s kritikou. Důvěřujte v identitu, kterou máte v Kristu. Pak budete moci naslouchat druhým a měnit se, aniž byste měli pocit, že s druhými musíte souhlasit, nebo usilovat o jejich uznání.

Součástí Božího plánu s vámi je něco významného. Vstupte dnes na cestu úžasného dobrodružství, vykročte vpřed a začněte používat dary, které máte od Boha.


Můžete se začít modlit

„Bože, chci se starat o dary, které mám od Tebe, a rozvíjet je. Dej mi odvahu následovat Tě a nadále rozvíjet dary a schopnosti, které jsi do mě vložil.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon