Promlouvejte Boží slovo k horám

Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: „Zvedni se a vrhni se do moře“ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít. Marek 11,23

Když Ježíš mluvil o tom, že máme promlouvat k hoře a přikázat jí, aby se zvedla a vrhla do moře, šlo o radikální prohlášení.

Mnohokrát mluvíme jen o „horách“ a různých problémech v našich životech, Boží slovo nás však učí, abychom promlouvali k nim. Když to děláme, máme na ně reagovat Božím slovem.

V Lukáši 4 čteme o tom, jak ďábel pokoušel Ježíše, když byl v pustině. Pán mu v každém pokušení odpověděl Božím slovem. Opakovaně citoval verše, kterými odhalil nepřítelovy lži a klamy, zároveň se obrátil přímo proti nim.

Mnohokrát máme tendenci na chvíli to zkusit, když však nevidíme okamžité výsledky, přestaneme k problémům promlouvat Božím slovem a znovu začneme mluvit o svých pocitech. Vytrvalost je klíčovou cestou k vítězství.

Neustálé vyznávání Božího slova je mocným a nepostradatelným nástrojem pro vítězství nad každým problémem nebo negativní situací. Potřebujeme vědět, čemu věříme a být odhodláni vytrvat v tom až do konce.


Můžete se začít modlit

„Duchu svatý, připomínej mi každý den, že mohu Božím slovem promlouvat k horám ve svém životě. Pokaždé, když se uchýlím ke stěžování si a zoufalosti, veď mě k odvážnému vyznávání Tvého slova a důvěře ve Tvou schopnost hýbat horami.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon