Můžete mít Boží myšlenky, vůli a pocity

Ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví, a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Římanům 6,13

Bůh každému z nás daroval ducha, duši a tělo. Jako věřící musíme pochopit, že součástí duše je naše mysl, vůle a pocity. A protože je plná „nás samých“ a nechce se podřídit Duchu svatému, musí být očišťována.

Byla nám dána svobodná vůle a naše mysl nám ukazuje to, co si myslíme. Naše myšlenky však nejsou nutně Božími myšlenkami.

Naše vůle nám určuje, co chceme, a to i v rozporu s Božími touhami pro nás.

Naše pocity rozhodují o tom, jak se cítíme. V Kristu však mohou naše srdce podléhat Bohu a Jeho slovu.

Bůh touží naše myšlenky, touhy a pocity zaměnit za Jeho. Dokud tomu tak nebude, nemůžeme žít ve vítězství nad hříchem.

Pro začátek řekněte Bohu, že chcete svou duši podřídit Jeho vůli. V Římanům 6 nás Pavel vybízí, abychom „vydali“ sami sebe Bohu. Rozhodněte se tedy, že si nenecháte svou duši pro sebe, nýbrž vydáte sebe samé Bohu.

Duše, která je očištěná, je schopná přijmout Boží myšlenky, touhy a pocity. Tímto způsobem se pak stanete mocným nástrojem pro Jeho slávu.


Můžete se začít modlit

„Pane, má mysl, vůle a pocity jsou někdy ve vzdoru vůči Tvému slovu. Chci s tím ale skoncovat. Otče, vydávám Ti svou duši. Vím, že když to udělám, můžeš mě očistit a uskutečňovat skrze mě svou vůli.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon