Boží ochrana

Boží ochrana

Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. (Žalm 91,1)

Boží přítomnost je úkryt, ve kterém můžeme přebývat a kde je pokoj, bezpečí a Boží odpočinek. Je to duchovní místo, kde starosti mizí a vládne pokoj. Je to místo, kde se setkáváme s Bohem. Když se modlíme a hledáme Boha, vstupujeme do úkrytu jeho přítomnosti.

Pokud žijeme v Kristu a přebýváme v jeho úkrytu, nechodíme sem jen na návštěvu, ale trvale zde zůstáváme. Utíkáme se sem, když cítíme smutek, jsme zraněni nebo vyčerpáni. Ukryjeme se zde, když je s námi špatně zacházeno, trpíme nouzi nebo nás druzí pronásledují. Je to také místo, kde děkujeme Bohu a chválíme ho za jeho dobrotu. Boží přítomnost je prvním místem, kam se obrátím, když něco potřebuji.

Je důležité, abychom byli pevně zakořeněni v Bohu a věděli, odkud přichází naše pomoc. Bůh nám pomůže najít tento úkryt, kde vládne pokoj a bezpečí. Stačí jednoduše spoléhat na Boha a plně mu důvěřovat. Boží přítomnost je vždy nablízku, stačí si vzpomenout a obrátit se na Boha.


Bůh chce, abychom přebývali ve stínu jeho křídel. Touží, abychom měli své útočiště v jeho bezpečí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon