Boží synové a dcery

Boží synové a dcery

Snášejte to ke své výchově, Bůh s vámi zachází jako se syny. Neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával? (Židům 12,7)

Jestli chceme následovat Božího Ducha, musíme být ochotni vyrůst a stát se zralými syny a dcerami. Nesmíme se nechat vést tělesnými touhami nebo přirozenými choutkami, ani nesmíme následovat ďábla, své přátele, pocity nebo myšlenky. Potřebujeme následovat pouze vedení a směr, který nám ukazuje Boží Duch.

Čím lépe známe Boží slovo, tím jasněji pochopíme, že Bůh nás nikdy nepovede cestou, která by pro nás nebyla dobrá, a ani nás nenasměruje do ničeho, co by nám neprospělo. Pokud budeme jednoduše následovat vedení Ducha svatého, pak se některé věci v našem životě nakonec projeví jako velké požehnání, i když zpočátku mohly vypadat nepříjemně. Součástí duchovního zrání je, učit se následovat Boha.

Bible o nás někdy mluví jako o Božích dětech, a jindy jako o Božích synech. Je rozdíl mezi dětmi a zralými syny a dcerami. I když jsou všichni stejně milovaní, zralí synové a dcery si mohou užívat svobodu, výsady i povinnosti, na něž děti ještě nejsou připravené.

Do Božího království vstupujeme jako nemluvňata. Pak procházíme obdobím, kdy jsme dětmi, a poté se učíme žít jako Boží synové a dcery – spoludědicové Kristovi. Bůh pro nás chce dělat úžasné věci, my ale musíme nejprve vyrůst, abychom je byli schopni přijmout. Chci tě povzbudit, abys udělal všechno proto, abys dosáhl duchovní zralosti. Začni ještě dnes tím, že Boha poprosíš, aby ti v tom pomohl.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Buď ochoten růst ke zralosti v Bohu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon