Buď bojovníkem

Buď bojovníkem

Bojuj dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž jsi byl povolán a pro nějž jsi učinil dobré vyznání před mnoha svědky. (1. Timoteovi 6,12)

Apoštol Pavel sám o sobě prohlašuje, že bojoval dobrý boj víry (viz 2. Timoteovi 4,7). Předtím prakticky stejnými slovy povzbuzoval svého mladého učedníka Timotea, aby dobrý boj víry bojoval on. To znamená, že i my bychom měli vždy věřit Bohu a nikdy se nevzdávat!

Součástí dobrého boje víry je schopnost rozpoznat nepřítele. Dokud zůstaneme pasivní, satan nás bude trápit. Když budeme jen sedět a přát si, aby věci byly jinak, naše situace se nezmění. Můžeme se ale rozhodnout a jednat. Příliš často se stává, že proti nepříteli, který na nás útočí zklamáním, strachem, pochybnostmi nebo vinou, nezakročíme. Posloucháme jeho lži, místo abychom mu přikázali, aby zmizel!

Nemusíme se zlobit, že na nás ďábel útočí; místo toho se můžeme stát bojovníky. Můžeme pevně stát ve víře a vědět, že Bůh je dobrý a má pro nás připravené dobré věci.

Bůh je věrný, a pokud se nevzdáš, ve tvém životě se projeví jeho požehnání. Stůj pevně! Bojuj! Pozvedni svůj štít víry! Bůh je na tvé straně, a pokud ho budeš následovat, je nemožné, abys ve svých bitvách prohrál.


Když se satan snaží ukořistit ve tvém životě určité území, tak proti němu zakroč. Pak se mu nikdy nepodaří vybudovat si ve tvém životě pevnosti. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon