Buď horlivý v modlitbě

Buď horlivý v modlitbě

…ale já jsem modlitba sama. (Žalm 109,4)

Účinná modlitba může být krátká. To ale neznamená, že nepotřebujeme také delší chvíle modlitby a naslouchání Bohu. Právě naopak. Ve skutečnosti doporučuji, aby si člověk kromě každodenní modlitby několikrát ročně vyčlenil celý den nebo dokonce několik dnů za sebou pro hledání Boha a studium jeho Slova. Velmi duchovně prospěšné může být spojení modlitby s půstem. Modlitba je jednoduchá, nikdy by neměla být považována za složitou. V některých chvílích nás ale stojí určité úsilí. Někdy se musíme vytrvale modlit, dokud se to, co nám Bůh vložil do srdce, neuvolní; jindy musíme trpělivě čekat a něco obětovat, abychom mohli slyšet Boží hlas. Nikdy bychom však neměli dopustit, aby nás satan přiměl věřit, že modlitba musí být těžká nebo komplikovaná.

Satan se neúnavně snaží, aby tě připravil o čest rozmlouvat s Bohem. Nechce, abys s ním sdílel své srdce, a rozhodně nechce, abys slyšel Boží hlas. Neskoč mu na to! Zůstaň horlivý a buď v komunikaci s Bohem věrný. Objev to jednoduché privilegium bohatého, naplňujícího vztahu s Bohem, kdy ty mluvíš s ním a on promlouvá k tobě.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Zůstaň ve styku s Bohem!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon