Buď naplněn Bohem

Buď naplněn Bohem

… aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce, a tak abyste byli se všemi svatými schopni … poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. (Efezským 3,17–19)

Být denně naplňován Boží přítomností a mocí je něco úžasného. Dnešní verš říká, že právě to je Boží vůle pro nás. Být naplněn Bohem je mnohem lepší, než být plný sebe samého. Sobectví je mizerný způsob života, proto nám Bůh ukazuje, jak s pomocí Ježíše Krista můžeme žít pro něj a pro druhé.

Bible nás učí, proč Ježíš Kristus zemřel: „… aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých.“ (2. Korintským 5,15) Ježíš nám připravil cestu k nádhernému životu plnému pokoje a radosti. Ukázal nám, jak milovat druhé a nežít jen pro vlastní potěšení a naplnění vlastních přání.

Být naplněn Boží přítomností vyžaduje, abychom Boha hledali, studovali jeho Slovo a rozvíjeli chování, které v našem životě vytvoří pro něj prostor. Začni svůj den s Písmem a ve společenství s Bohem. To je správný začátek každého dne. Dnešní den je Božím darem pro tebe, proto jej nepromarni. Bůh touží tě naplnit svou přítomností. Stačí ho poprosit, aby tvá radost byla úplná.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Buď naplněn Bohem a dovol mu, aby se tvým prostřednictvím dotýkal druhých.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon