Buď ve střehu a modli se

Buď ve střehu a modli se

Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. (Matouš 26,41)

Strach je satanův způsob, jak nám zabránit jít vpřed a radovat se ze života, za nějž Ježíš zemřel. Čas od času zaútočí na každého z nás. Strach ale neodpovídá realitě. Je to falešný důkaz, který se tváří jako skutečný.

Strach je síla, která dokáže oslabit náš život, jestliže se mu poddáme. Bůh nás naopak chce posílit, pokud se s ním spojíme v modlitbě. Prostřednictvím modlitby se uvolňuje víra, která přináší do našeho života obrovskou sílu.

Bible nás učí, abychom „bděli a modlili se“. S Boží pomocí můžeme sledovat sami sebe a okolnosti, které nás obklopují, a být ve střehu před útoky, jež nepřítel podniká proti naší mysli a emocím. Jakmile si tyto útoky uvědomíme, můžeme se okamžitě v modlitbě obrátit k Bohu. On je náš pevný hrad, a když jsme v něm, nemusíme se ničeho bát.

Nejlepší způsob, jak odolat ďáblu, je modlit se. Upřímné a opravdové modlitby nás přibližují k Bohu. A čím blíž jsme Bohu, tím snazší je zbavit se strachu.


Za všechno se modli a ničeho se neboj. Když strach zaklepe na tvé dveře, ať mu otevře víra!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon