Bůh je schopný a nemění se

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky. Židům 13,8

Můj manžel Dave je úžasným příkladem člověka, který trvale prožívá pokoj, aniž by podléhal výkyvům. Často mi připomíná skálu, která je jedním z Ježíšových jmen.

Ježíš je pevnou skálou, která se nemění. Autor knihy Židům napsal, že je tentýž včera, dnes i na věky.

Sama jsem měla určité problémy, když jsem chtěla prožívat pokoj a vnitřní vyrovnanost, kterou jsem viděla u Davea. Někdy jsem byla veselá a pak jsem znovu upadla do deprese. Nakonec jsem si uvědomila, proč Dave prožívá takový pokoj. Má důvěru v Boha, který se nemění. Ví, že nehledě k tomu, co se děje kolem, Bůh zůstává stále stejný.

V Sofoniáši 3,17 čteme, že Hospodin, náš Bůh, je v našem středu, hrdina, který zachraňuje. Je dostatečně mocný, aby nám pomohl zvítězit a žít z moci Jeho neměnného slova a Jeho Duchem.

Náš Bůh je mocný a nemění se. Proč bychom Mu dnes nezačali důvěřovat? Když si uvědomíte, že nehledě na okolnosti, Bůh zůstává stejný, a založíte svůj život na Jeho neměnném charakteru, můžete prožívat nepřetržitý pokoj, který vám Bůh touží dát. Proč s tím nezačít již dnes?


Můžete se začít modlit

„Bože, Ty jsi schopný a neměníš se. Jsi jedinou stálicí v tomto životě. Vím, že Ti mohu důvěřovat, nehledě na okolnosti, a opřít se o Tebe a Tvůj neměnný charakter.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon