Jsi spravedlivým Božím přítelem

Jsi spravedlivým Božím přítelem

Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. (2. Korintským 5,21)

Nenapadá mě nic, co by mohlo být krásnějšího, než být Božím přítelem. Není nic, co bych slyšela od Boha raději než slova: „Joyce Meyer je mou přítelkyní.“ Nechci, aby řekl: „Joyce Meyer zná všechny modlitební zásady a umí citovat desítky biblických veršů; když se modlí, zní velmi výmluvně, ve skutečnosti mě ale vůbec nezná a nejsme opravdovými přáteli.“

Chci mít ujištění, že mě Bůh považuje za svou přítelkyni, a věřím, že ty si přeješ totéž. Díky Ježíši Kristu máme právo být smířeni s Bohem, můžeme slyšet jeho hlas a s důvěrou přistupovat k trůnu milosti, kde přijímáme milosrdenství a nacházíme milost ku pomoci v pravý čas (viz Židům 4,16).

Jednou z nejlepších věcí, které kdy můžeš udělat, je, rozvíjet své přátelství s Bohem. Ježíš tě ospravedlnil krví, kterou prolil na kříži, proto neexistuje žádná překážka, kvůli které bys k Bohu nemohl přijít stejně přirozeně a odvážně jako ke svému nejlepšímu příteli tady na zemi. Pamatuj, že přátelství s Bohem vyžaduje čas a energii. Pamatuj ale také, že jak se tvé přátelství s ním bude prohlubovat, bude se zlepšovat tvá schopnost slyšet jeho hlas. Rostoucí, živé a stále důvěrnější přátelství s Bohem přirozeně povede ke stále efektivnější komunikaci s ním.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Snaž se i dnes rozvíjet stále důvěrnější přátelství s Bohem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon