Buďte odvážní

Z některých lidí čiší odvaha, jiní se stále ještě učí žít v odvaze Božích milovaných dětí

Spravedlivý si je jistý jako mladý lev. Přísloví 28,1

Z některých lidí čiší odvaha, jiní se stále ještě učí žít v odvaze Božích milovaných dětí. Sama jsem v této oblasti měla určité těžkosti, poté mi ale Bůh ukázal několik věcí, které mi pomohly být odvážnou. Dnes bych o ně ráda podělila i s vámi:

  1. Odmítněte žít ve strachu. Strach je epidemií dnešní společnosti. Bible nás v listu Židům 10,38 pobízí, abychom žili z víry a nenechali se ovládnout strachem.
  2. Nenechte se odradit neúspěchy. Když zkusíte něco nového a nepovede se vám to, tak to ještě neznamená, že jste neschopní. O neúspěchu můžete mluvit jen tehdy, když se přestanete snažit. Nebojte se dělat chyby. A když náhodou nějakou uděláte, rychle se vzpamatujte a dál se snažte.
  3. Nesrovnávejte se s druhými. Odvaha je nedosažitelná, pokud se stále srovnáváme s lidmi okolo nás. Když přijmeme sebe sama a snažíme se být tím nejlepším, co dokážeme, získáme opravdovou odvahu.
  4. Buďte připraveni jednat. Zpytujte své srdce a přemýšlejte, co od vás Bůh očekává. Pak povstaňte a uskutečněte to.

Modlete se ohledně těchto čtyř věcí a proste Ducha svatého, aby vám je pomohl v životě uskutečňovat. V Kristu a na základě Jeho milosti můžete mít opravdovou jistotu a být plní odvahy.


Můžete se začít modlit

„Duchu svatý, chci, aby se odvaha stala jednou z mých hlavních vlastností. S pomocí Tvé síly chci zabudovat zmíněné čtyři body do svého života a prosím Tě o Tvou pomoc.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon