Bůh je jediným původcem pokoje

Bůh je jediným původcem pokoje

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svému lidu pokojem. (Žalm 29,11)

Jedním z nejúžasnějších způsobů, jak k nám Bůh mluví a vede nás, je vnitřní svědectví. Jinými slovy, ve svém nitru víme, co je správné nebo špatné. Jedná se o hlubší poznání než jen na úrovni „naší mysli“. Tento typ poznání má své místo v duchu – jednoduše máme pokoj, nebo jej naopak nemáme. Na základě toho, že cítíme pokoj nebo naopak pokoj nemáme, víme, co máme dělat.

Jednou jsem mluvila se ženou, která měla udělat důležité rozhodnutí. Její rodina a přátelé jí radili, ona ale potřebovala sama v sobě vědět, jaká je správná odpověď, protože to bude ona, kdo s tím bude muset žít. Celý život pracovala v jednom zaměstnání a teď měla pocit, že s tím má skončit a zůstat doma se svými dětmi. To by samozřejmě vyžadovalo drastické finanční a osobní změny, věci, které by mohly dokonce ovlivnit i její emoce. Potřebovala vědět od Boha, ne od ostatních lidí, jaké rozhodnutí je správné.

Poté se se svými příbuznými zúčastnila jedné křesťanské akce. A tam, když chválila a uctívala Boha a poslouchala řečníka, se do jejího srdce dostavil pokoj ohledně toho, že opravdu má odejít z práce. Popsala to tak, že v jednom okamžiku prostě věděla, že je to správné. Od té doby měla ve svém rozhodnutí pokoj.

Je neuvěřitelné, že věci, které nám lidé s nejlepšími úmysly říkají, na nás vůbec nemusejí zapůsobit. Když k nám ale ohledně určité věci promluví Bůh, bude to na nás mít velký vliv. Takže požádej Boha o vnitřní svědectví, které ti může dát jen on.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh je jediný, kdo ti může do srdce vložit skutečný pokoj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon