Bůh je schopen

Bůh je schopen

Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet… (Efezským 3,20)

Verš z listu Efezským 3,20 je mocnou připomínku, že Bůh je schopen vykonat daleko víc nade všechno, v co se kdy odvážíme doufat, o co si dovolíme žádat nebo na to dokonce jen pomyslet. Můžeme se modlit, prosit ve víře a důvěřovat. Je to Bůh, kdo koná práci, a ne my. Jak to dělá? Podle síly a Boží milosti, která v nás působí. Cokoli přijímáme od Pána, přímo souvisí s množstvím milosti, kterou se naučíme přijímat.

V minulosti jsem se velmi snažila se změnit, a bylo to pro mě nesmírně stresující. Žila jsem pod silným pocitem odsouzení, protože se mi zdálo, že v každém kázáni slyším, že se mám změnit, ale ať jsem se snažila sebevíc, nedařilo se mi to. Velmi jsem se trápila, protože jsem věděla o všem, co bych měla změnit, neměla jsem ale sílu tyto změny realizovat.

Čím blíže jsi k Pánu, tím lépe pochopíš, že jen on musí pro tebe být zdrojem všech věcí. On je jediný, kdo dokáže do tvého života přinést změny. Nauč se říkat: „Bože, bez tebe nic nedokážu, ale ty mým prostřednictvím můžeš udělat cokoli!“


Bůh zaslíbil, že pokud mu budeme důvěřovat a obrátíme s k němu, posílí nás v naší slabosti. Boží milost je dostačující k uspokojení všech našich potřeb. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon