Svoboda střízlivého, rozvážného a stabilního života

Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu. 2.Timoteus 4,5

Lidem je určeno, aby žili ve svobodě. Je to Boží dar. Otázkou je, jestli jsme ochotni udělat vše, abychom opravdu byli svobodní, nebo jestli celý život zůstáváme tam, kde jsme. Pokud chceme být svobodní, pak klíčem je, abychom dělali to, co nám Bůh říká. Krok za krokem a den za dnem. Dříve či později tak budeme osvobozeni od všech svých potíží.

Ve 2. listu Timoteovi 4,5 Pavel píše Timoteovi, aby byl střízlivý, snášel útrapy, konal dílo evangelisty a naplnil svou službu. To je dobrá rada i pro každého z nás.

Místo toho, aby nás při řešení problémů ovládaly emoce, můžeme být střízliví a zaměřit se na naplňování Božího povolání. Věcem, které nás trápí, nemusíme dovolit, aby nám ničily život, můžeme je využít k něčemu dobrému. Hněv a zlo přemáhejme modlitbou za ty, kdo nás zraňují nebo zneužívají. Sobectví přemáhejme dobrými skutky a péčí o druhé.

Kdykoliv se nepřítel snaží rozrušit naše emoce, zůstaňme střízliví, rozvážní a konejme to, k čemu nás Bůh povolal!

Modlitba

„Duchu svatý, pomoz mi být střízlivý a rozvážný, abych se mohl radovat v životě a konat službu, ke které jsi mě povolal.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon