Obléknout nového člověka

… obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24

Když jsme se zbavili všech smutných a bolestivých zkušenosti z minulosti, Bůh si přeje, abychom se radovali z každého dne života. To se nám podaří jedině tehdy, když se rozhodneme uchopit život v hojnosti, který nám vydobyl Ježíš svou smrtí a zmrtvýchvstáním. Dokud to neuděláme, bude se ďábel neustále snažit nám radost ze života vzít.

V Janově evangeliu 10,10 Ježíš říká: „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojnost. Ježíš přišel na tuto zem a zemřel za nás, abychom měli život v hojnosti!

Díky životu, který nám Bůh dává, se stáváme novým stvořením. Nemusíme již dovolit minulosti, aby ovlivňovala náš život. V Ježíši Kristu jsme nová stvoření, naše mysl může být obnovována v souladu s Božím slovem a naše pocity mohou být uzdraveny a obnoveny. Když přijmeme novou přirozenost, kterou nám Ježíš dal, dobrý Boží plán se může uskutečnit.

Modlitba

„Bože, rozhoduji se, že si budu denně oblékat nového člověka, kterého jsem získal díky Ježíšově smrti. Jsem obnoven v Kristu, plný radosti a pokoje a jsem novým stvořením v Tobě!“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon