Jistota v Kristu

Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v Duchu Božím, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe… Filipským 3,3

Skutečná jistota nikdy není založená na našich pocitech nebo schopnostech. Pramení ze zjevení, kým jsme v Kristu. Když poznáme, jak moc nás Bůh miluje, a přijmeme uzdravení ran ze své minulosti, přestane být naše jistota založena na tělesných věcech.

Pamatuji si, jak jsem se před lety potýkala s nedostatkem sebejistoty. Důvodem bylo, že jsem neměla vysokoškolské vzdělání, které mnoho jiných kazatelů mělo. Naštěstí jsem se zaměřila na bezpodmínečnou Boží lásku a naučila jsem se zakládat svou sebedůvěru na tom, co o mně říká Boží slovo. Ve 2. listu Korintským 5,21 je napsáno, že jsme Boží spravedlností v Ježíši Kristu.

Ježíš chce obnovit naši sebedůvěru. Touží uzdravit rány z naší minulosti, které narušovaly naše sebevědomí. Pokud budeme hledět na své silné stránky, a ne na ty slabé, budeme moci vykročit v jistotě, kterou získáme, zůstaneme-li v Něm.

Modlitba

„Bože, pomoz mi porozumět, kým jsem v Kristu, a přijmout Tvé uzdravení mé mysli a pocitů. Rozhoduji se Ti důvěřovat.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon