Správné myšlení je stejně důležité jako tlukot srdce

Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha. Římanům 8,5

Pro nás, kdo jsme věřící, je správný způsob myšlení tak důležitý, že se bez něj jednoduše neobejdeme. Je jako tlukot našeho srdce. Je nezbytný, protože mnoho problémů, s nimiž se v životě setkáváme, vychází z nezdravého způsobu uvažování, který nestojí na pravdě.

Správné myšlení je výsledkem pravidelného osobního obecenství s Bohem, které máme při modlitbě a četbě Božího slova. Je důležité si uvědomit, že dokud si neurovnáme myšlenky, nebudeme schopni si dát život do pořádku, protože myšlenky jsou nositeli ovoce. Dobré myšlenky přinášejí dobré ovoce. Pokud naše myšlení není v pořádku, nebude dobré ani ovoce.

Čím déle sloužím Bohu a studuji Jeho Slovo, tím více si uvědomuji, jak důležitou roli hraje to, co se odehrává v mé mysli. Co se děje v mysli, to se projeví i v životě člověka. Jediným způsobem, jak žít v souladu s Božím slovem a vyhrát boj proti nepříteli, je, neustále si dávat pozor na své myšlenky.

Modlitba

„Duchu svatý, děkuji, že mi ukazuješ, jak důležité je správné myšlení. Chci Tě hledat a pravidelně studovat Tvé Slovo, abych pak mohl přemýšlet správným způsobem.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon