Bůh má odpověď dřív, než se zeptáš

Bůh má odpověď dřív, než se zeptáš

Volal jsem k Hospodinu, jenž je chvályhodný, a byl jsem zachráněn od svých nepřátel. (2. Samuelova 22,4)

Když čelil skličující bitvě, přistoupil Jóšafat k Bohu. Uctíval ho a oslavoval, vyznával, jak velký, úžasný, mocný a nádherný je. Poté si začal připomínat konkrétní mocné činy, které Pán v minulosti uskutečnil, aby ochránil svůj lid a dodržel svá zaslíbení. Teprve po tom všem mu předložil svou žádost. Začal tím, že vyjádřil svou naprostou důvěru v to, že Pán problém vyřeší. Potom jednoduše řekl: „Mimochodem, Bože, přicházejí naši nepřátelé a pokoušejí se odnést majetek, který jsi nám dal jako dědictví. Tak jsem si říkal, že ti tento malý problém zmíním. Ty jsi přece tak úžasný! Vím, že máš celou situaci pod kontrolou.“

Když prosíme Boha o pomoc, měli bychom si uvědomit, že nás slyší, jakmile ho o něco požádáme. Nepotřebujeme celý modlitební čas strávit tím, že ho znovu a znovu žádáme o totéž. Myslím, že nejlepší je požádat ho o to, co chceme nebo potřebujeme, a poté, když nám to znovu přijde na mysl, mu poděkovat, že na tom pracuje. Musíme mu říct, že mu důvěřujeme a že jeho načasování je dokonalé.

Bůh má plán pro tvé vysvobození dřív, než se tvůj problém objeví. On nikdy není překvapen! Zůstaň zaměřený na něho, uctívej ho a děkuj mu, že připravuje pomoc. Nepřestávej naslouchat jeho hlasu a dovol mu, aby tě provedl tvými bitvami až k vítězství.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh nepotřebuje, abychom mu stále něco připomínali, potřebuje naše uctívání.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon