Bůh mluví se svými přáteli

Bůh mluví se svými přáteli

A Hospodin řekl: Cožpak budu před Abrahamem tajit, co chci udělat? (Genesis 18,17)

Abraham je tím, o kom je v Bibli několikrát napsáno, že byl „Božím přítelem“. O Davidovi Bible hovoří jako o „muži podle Božího srdce“ a o Janovi jako o „učedníkovi, kterého Ježíš miloval“. Jenom Abrahamovi se ale dostalo té cti, být více než jednou nazýván Božím přítelem.

Když se Bůh rozhodl vykonat rozsudek nad zlovolností obyvatel Sodomy a Gomory, sdílel svůj plán s Abrahamem.

Lidé, kteří se spolu přátelí, si navzájem říkají, co budou dělat. A protože Bůh považoval Abrahama za svého přítele, řekl mu, co zamýšlí, stejně jako ty sdílíš své plány se svými přáteli. Když Abraham slyšel o plánu zničit města Sodomu a Gomoru, postavil se před Boha a řekl: „Cožpak s ničemou vyhladíš i spravedlivého?“ (Genesis 18,23) Stejně jako Bůh sdílel své plány s Abrahamem, protože byli přátelé, mluvil i Abraham s Bohem otevřeně a odvážně o svých plánech.

Ti dva byli skutečnými přáteli. Měli vztah, v němž mohli svobodně komunikovat a otevřeně mluvit. Takový druh intimity, jaký měl Abraham s Bohem, byl možný díky tomu, že si byl jistý jeho láskou.

Bůh chce být tvým přítelem, chce k tobě mluvit a poslouchat, co mu říkáš. Chci, aby sis dnes zcela novým způsobem uvědomil, že jsi Božím přítelem a že k němu můžeš takto přistupovat.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Rozvíjej s Bohem vztah, v němž s ním budeš moct svobodně mluvit a snadno uslyšíš, co ti říká.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon