Bůh někdy šeptá

Bůh někdy šeptá

Nastal velký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. (1. Královská 19,11–12)

Fascinovalo mě, když jsem se před několika lety dozvěděla, že někteří koně jsou schopni naslouchat hlasu žokeje. Zatímco většinu koní je nutno vést pomocí udidla vloženého do jejich tlamy, někteří mají jedno ucho naladěné na hlas svého jezdce. Jedno ucho je otevřené pro přirozená varování, druhé je citlivé na hlas jezdce, kterému důvěřuje.

Prorok Eliáš také měl takové naslouchající ucho. Když mu přirozené okolnosti poskytly všechny důvody k tomu, aby se bál, a on zoufale potřeboval slyšet Boha, dokázal to i navzdory okolnímu hluku a zmatku. Představ si to: právě porazil čtyři sta padesát falešných proroků v souboji moci mezi jejich mlčenlivým Baalem a jediným pravým Bohem. Nyní mu zlá královna Jezábel vyhrožuje, že ho zabije. A to vše se stalo během jediného dne. Nutně potřeboval vědět, co má dělat!

Stál na hoře před Bohem. Horami prošel silný vichr, došlo k strašlivému zemětřesení a všude kolem něj vypukl oheň. Po ohni přišel „tichý a jemný hlas“. Boží slovo pro Eliáše nebylo v síle větru, zemětřesení nebo ohně, ale v šepotu. Eliáš měl naslouchající ucho, vytrénované a citlivé na hlas svého Pána, proto udělal, co mu Bůh řekl, a zachránil si život.

Bůh i dnes mluví tiše a šeptem promlouvá do hloubky tvého srdce. Požádej ho, aby ti dal naslouchající ucho, abys jeho tichý a jemný hlas mohl slyšet.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nakloň své ucho a pozorně naslouchej Bohu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon