Bůh obnoví tvou duši

Bůh obnoví tvou duši

Obnovuje mou duši… (Žalm 23,3)

V určitém období jsem v životě ve jménu Ježíše odmítala každou věc, kterou jsem nechtěla, protože jsem byla přesvědčena, že musí být od ďábla. Byla jsem v tom tak odhodlaná, že jsem to dělala až do vyčerpání. Pak jsem ale zjistila, že hodně z toho, co jsem se pokoušela odmítnout, bylo ve skutečnosti od Boha. Mnoho věcí, které se mi nelíbily a které jsem nechtěla, Bůh dopustil kvůli mému růstu a rozvoji.

Pisatel listu Židům říká, že se máme podřídit Boží kázni. Bůh nás kárá, protože nás miluje. Nesnaž se vzdorovat tomu, co Bůh zamýšlí použít pro tvé dobro. Pros ho, aby v tobě vykonal hlubokou a důkladnou práci, aby ses mohl stát vším, čím tě chce mít, a mohl jsi mít vše, co ti chce dát. Pravda je, že během let, kdy jsem se vzpírala všemu, co bylo bolestivé nebo obtížné, jsem duchovně nerostla. Stále jsem chodila dokola kolem stejných hor (problémů). Nakonec jsem si uvědomila, že se sice snažím bolesti vyhnout, ale stejně ji cítím. Bolest z toho, že zůstáváme na místě, je mnohem horší než bolest, která vzniká důsledkem změny.

Naši osobnost tvoří naše duše (mysl, vůle a pocity). Ta ale často bývá zraněná kvůli zkušenostem, které zažíváme ve světě. Bůh zaslíbil, že tvou duši obnoví, pokud budeš spolupracovat s Duchem svatým, který je v tobě. Sama jsem měla zlomenou duši, která postrádala pokoj a radost, Bůh mě ale uzdravil a totéž chce udělat i pro tebe.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Dovol Bohu, aby uzdravil každé zranění a každou ránu ve tvé duši.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon