Bůh odpovídá na modlitby spravedlivých

Bůh odpovídá na modlitby spravedlivých

Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. (Jakub 5,16)

Když lidé ve svém modlitebním životě prožívají určité boje, mají často pocit, že důvodem je jejich bezbožnost nebo nespravedlnost. Proto se snaží chovat lépe a doufají, že jejich modlitby budou vyslyšeny.

Pravdou ale je, že když se znovu narodíme, stáváme se spravedlivými. Možná ještě neděláme všechno správně, ale jsme stoprocentně spravedliví v Ježíši Kristu, jak to říká Boží slovo: „Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.“ (2. Korintským 5,21) Existuje rozdíl mezi spravedlností a „správným“ chováním. Spravedlnost se vztahuje na naše postavení, naši pozici neboli stav před Bohem, který jsme získali vylitím Ježíšovy krve.

Spravedlivými se nemůžeme stát sami od sebe. Jedině Ježíšova krev nás činí spravedlivými, jako bychom vůbec nikdy nehřešili. Bůh se na nás dívá jako na spravedlivé, přestože stále děláme chyby. A protože nás vidí jako spravedlivé, dal nám právo modlit se a očekávat, že nás vyslyší a odpoví nám. Vždy se ze všech sil snaž jednat správně, dělej to ale z lásky k Bohu. Nikdy přitom nezapomeň, že Bůh tvé modlitby slyší a odpovídá na ně, protože je dobrý, a ne proto, že bys byl dobrý ty.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Ospravedlněn jsi Boží milostí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon