Bůh pokorným dává milost

Stejně se vy mladší podřiďte starším. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.“ 1. Petrův 5,5

V 1. Petrově 5,5 je napsáno, že se Bůh staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokud si někdo myslí, že je soběstačným člověkem, pak ho čeká nemilé překvapení. Ježíš sám totiž prohlašuje: „… beze mne nemůžete činit nic.“ (Jan 15,5)

Jestliže žijeme v pýše a snažíme se uspět bez Boží pomoci, vystavujeme se nepřítelovým útokům. Pokora je bezpečnou zónou, kde máme k dispozici Boží pomoc a ochranu. Když se pokoříme a přiznáme: „Bože, nevím, co mám dělat, důvěřuji Tobě,“ pak nám Bůh pomůže.

Pokud se neopíráme o Boha a nespoléháme na Něj, nemůže dovolit, abychom byli úspěšní. Když se ale pokoříme pod mocnou Boží ruku, povýší nás v příhodný čas (1. Petrův 5,6). „Příhodný čas“ je Boží načasování – když On sám uzná, že jsme připraveni, ne když si to myslíme my. Čím dříve to pochopíme, tím rychleji může Bůh uskutečnit svůj plán pro náš život.

Modlitba

„Bože, pokořuji se před Tebou, protože vím, že mě v příhodný čas povýšíš. Sám nedokážu být úspěšný, potřebuji Tvou pomoc.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon