Bůh používá všechny

Bůh používá všechny

A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova… (Efezským 4,11–12)

Jedním ze způsobů, jak k nám Bůh promlouvá, jsou ostatní lidé. Někdy jsou to naši přátelé nebo rodinní příslušníci, a někdy to jsou pastoři, učitelé, evangelisté, apoštolové a proroci, které on sám posílá do našich životů. Bůh nám tyto lidi dal, aby budovali věřící a pomáhali jim, a aby, jak je napsáno v dnešním verši, připravili svaté k dílu služby.

Jedním z darů, které mi Bůh dal, je dar vyučovat jeho Slovo. Přestože je tento dar velkým požehnáním pro můj vlastní život, ve skutečnosti jsem ho dostala kvůli prospěchu druhých. Někteří lidé se ale z nejrůznějších důvodů rozhodnou, že mě nemají rádi, nelíbí se jim způsob, jakým učím, nebo nevěří, že mě Bůh povolal ke službě. Když to udělají, uhašují dílo, které by Duch svatý mohl v jejich životech dělat nikoli mým prostřednictvím, ale díky daru, který si Bůh sám vybral, aby skrze mne působil.

Totéž platí i pro ostatní lidi ve službě. Bůh do nich vložil cenné dary, a vždy se najdou lidé, kteří těmto darům otevřou srdce, a jiní, kteří ne. Měli bychom se naučit přijímat Boží slovo od různých lidí. Děláme chybu, když se příliš zaměřujeme na nádobu, kterou si Bůh používá, a nedíváme se na to, co nám prostřednictvím této nádoby chce dát.

Povzbuzuji tě, abys Bohu dovolil, aby k tobě mluvil prostřednictvím kohokoli, koho si sám vybere. Nebraň se jeho poselství tím, že odmítneš někoho, koho k tobě pošle, aby ti zjevil jeho Slovo.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nauč se naslouchat různým lidem a nech se požehnat dary, které jim Bůh dal pro tvůj prospěch.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon