Jsme vyčerpaní, nebo je Ježíš vyvýšen?

Nyní však jsme byli zproštěni Zákona, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli pevně drženi, takže sloužíme v novotě [podle nutkání*] Ducha, a ne pod starou literou zákona. Římanům 7,6

Věřím, že hlavním důvodem, proč lidé žijí ve stresu a nakonec vyhoří, je to, že jednají podle vlastní vůle, místo aby následovali Boží plán.

Potřebujeme následovat vedení Ducha svatého a naslouchat, kde nás Pán chce mít, a kam máme investovat svou energii. Musíme se naučit říkat ano, když Bůh řekne ano, a ne, když odpoví záporně. Pokud následujeme Boží vedení, budeme moci uskutečnit vše, k čemu nás povolal, a budeme žít v pokoji.

V Římanům 7,6 je řečeno, že „sloužíme podle nutkání Ducha“. Pamatuji si, kolikrát jsem byla unavená, a Duch svatý ke mně hovořil, abych si odpočinula. Já jsem však navzdory tomu chodila ven nebo přijímala návštěvy. Skončilo to nejen únavou, nýbrž vyčerpáním. A jak všichni dobře víme, vyčerpaní lidé bývají mrzutí a netrpěliví.

Když následujeme nutkání Ducha svatého, je vyvýšen Ježíš. Položme si otázku: Jsme vyčerpaní, nebo je Ježíš vyvýšen? Pojďme uposlechnout Ducha svatého a vyvyšujme Ho ve svém životě.

Modlitba

„Pane, nechci být příliš vyčerpaný na to, abych uposlechl Tvé nutkání. Rozhoduji se následovat Tvé plány, chci ve svém životě vyvyšovat jen Tebe.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon