„Pokušení“ k dobrému

A tak kdo si myslí, že stojí, ať hledí, aby nepadl. 1. Korintským 10,12

Pokud o sobě smýšlíme příliš vysoko a spoléháme sami na sebe, můžeme se dostat do pokušení ke hříchu. Nepřítel se snaží vyvolat v nás tyto negativní postoje. Stáváme se pyšnými a myslíme si, že jsme v pořádku. Poté nás uvede do pokušení a my zhřešíme.

Následující věta možná bude znít překvapivě: Existují i dobrá pokušení. Musíme si uvědomit, že satan nás pokouší ke zlému. Svým způsobem nás „pokouší“ i Bůh – k dobru. Pokaždé, když nám nepřítel nabídne špatnou volbu, je tu i Bůh, který má připravenou dobrou volbu.

Když se objeví silné pokušení ke hříchu, vzpomeňme si na Ducha svatého, který je silnější než nepřítel. I On na nás chce silně působit a chce nás vést správným směrem. Touží nám pomoci dosáhnout velkých věcí. Záleží však na nás, jestli Mu to dovolíme.

Bůh se snaží zachránit naše životy. Chce nás posílit, abychom obstáli v každé situaci a vždy zůstali v bezpečí Jeho blízkosti. Když nás Bůh „pokouší“ k dobrému, pak je nejlepší Ho poslechnout.

Modlitba

„Duchu svatý, chci naslouchat Tvému hlasu a následovat Tvé volání k dobrému. Když se nepřítel snaží, abych klopýtl, ukazuj mi svou vůli a cestu, po které mám jít.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon