Jak ovládat hněv

Neukvapuj se v duchu, aby ses rozzlobil, protože mrzutost spočine v klíně hlupáků. Kazatel 7,9

Hněv má na náš život pokaždé stejný účinek, a to bez ohledu na svůj původ. Činí nás mrzutými a způsobuje, že žijeme pod tlakem. Když se ho snažíme potlačit a tvářit se, jako by neexistoval, můžeme tím dokonce i ohrozit své zdraví. Většinou je to tak, že způsobujeme bolest jen sami sobě, a člověk, na něhož se hněváme, ani o ničem neví.

Sama sem bojovala se silným hněvem, dokud mi Bůh jednoho dne neukázal, jak se s tím mohu vypořádat a zvítězit. Nakonec jsem objevila pozitivní způsob, jak hněv ovládnout. To pro mě byl jakýsi nový začátek.

Když se potýkáme s hněvem a rozhodneme se ho přemoci Božím způsobem, můžeme uspět. Duch svatý nám dá sílu být rozvážní a nést ovoce Ducha. Umožní nám odpouštět všem, kteří nám ukřivdí, a milovat i ty, kteří si to nezaslouží.

Za svůj hněv musíme převzít zodpovědnost a naučit se s ním vypořádat. Nestačí uzamknout jej do hloubi srdce. Hledejme Pána a prosme Ho o pomoc, abychom mohli hněv rozpoznat a skoncovat s ním. Tím zmizí i napětí, které pociťujeme.

Modlitba

„Pane, nechci v sobě mít ani trochu hněvu, protože ten spočívá pouze v klíně hlupáků a Ty z něj nemáš radost. Prosím Tě, pomoz mi zvítězit nad hněvem v mém životě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon