„Mučedník“, u kterého něco nehraje

Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice… Matouš 6,3

Všichni víme, kdo je mučedník. Určitě známe srdcervoucí příběhy hrdinů a hrdinek, kteří zemřeli kvůli víře v Ježíše. Existují ale i jiní mučedníci, kteří už nejsou tak odvážní a ušlechtilí. Jedná se o lidi, kteří neustále velmi trpí a o své bolesti rádi vyprávějí každému, kdo je ochoten naslouchat. Tito mučedníci chtějí, aby všichni věděli, kolik toho v životě museli obětovat.

Jedná se o jakousi „past mučedníků“, do níž je snadné upadnout. Sloužíme rodině i přátelům a na začátku se nám to líbí. Po čase se ale naše srdce změní a začneme očekávat, že nám naši snahu někdo oplatí. Pomalu ztrácíme srdce služebníka a náš postoj hořkne. Brzy se stáváme zajatci sebelítosti a cítíme se jako mučedníci.

Bible říká, že máme dávat tak, aby levice nepoznala, co činí pravice. Jinými slovy, Bůh chce, abychom sloužili a nehleděli na to, zda to lidé ocení a všimnou si nás.

Pokud jsme spadli do „pasti mučedníků“, prosme Boha o Jeho srdce. Pak budeme moci nesobecky dávat a nebudeme při tom toužit po uznání.

Modlitba

„Duchu svatý, ukaž mi, jestli jsem se nechal chytit do pasti mučedníků. Chci Tvé srdce služebníka, abych mohl rozdávat Tvým způsobem – nesobecky a s radostí.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon