Bůh si vybírá, jaké dary nám dá

Bůh si vybírá, jaké dary nám dá

Člověk si nemůže vzít nic, není-li mu to dáno z nebe. (Jan 3,27)

Je velmi smutné, když lidé spolu soutěží nebo se srovnávají s ostatními v oblasti duchovních darů, přirozených schopností nebo Božího povolání pro jejich život. Srovnávání se a soutěžení způsobují, že ztrácíme radost z toho, že můžeme být tím, čím nás Bůh stvořil, a můžeme dělat to, co pro nás připravil.

Bible nás učí, abychom byli spokojeni s darem nebo dary, které máme, protože pocházejí od Boha. Jiné nedostaneme, pokud se Bůh nerozhodne nám je dát. Musíme důvěřovat Duchu svatému a věřit, že byl poslán na zem, aby pomohl zajistit, že se Boží vůle naplní na zemi i v našem životě.

Přemýšlej o tom, že Bůh poslal Ducha svatého, aby v nás přebýval. A on skutečně přebývá v každém člověku, který přijal Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána. Duch svatý byl poslán, aby nás střežil až do posledního dne, kdy se Ježíš vrátí pro ty, kdo mu patří. Pokouší se k nám mluvit, aby nás mohl přivést do plnosti toho, co nám Ježíš vydobyl svou smrtí na kříži. Když se vzpíráme proti svému povolání nebo jsme nespokojeni s tím, čím jsme a co máme, vzpíráme se proti působení a moudrosti Ducha svatého. Musíme se mu podřídit, naslouchat jeho hlasu, rozvíjet dary, které do nás vložil, a s jeho pomocí žít vášnivě a naplno pro Boží slávu.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Spokojeností vyjadřujeme úctu vůči Bohu. Dáváme mu najevo, že mu důvěřujeme a vážíme si toho, co pro nás dělá.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon