Bůh tě chce celého

Bůh tě chce celého

Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. (Římanům 12,1)

Bůh tě chce celého! Nechce k tobě chodit jen na návštěvu, chce, abys mu vydal celé srdce. Lidé si často stěžují, že se modlí v Ježíšově jménu, a nic se nestane. Když se ale podíváš, kolik času s Ježíšem tráví, je zřejmé, že s ním pouze „chodí na rande“. Příjmení svého manžela jsem nezískala, dokud jsem se za něho neprovdala. Ježíš chce mít se svou církví manželský vztah.

Intimní vztah s Bohem uvolňuje jeho moc v našich životech. Intimní vztah neznamená mít úsměv na tváři a motýlky v břiše. Znamená to, že jedna osoba může druhou osobu klidně korigovat a panuje mezi nimi dokonalá upřímnost. V intimním vztahu s Bohem prožíváme nádherné chvíle, ale také okamžiky, kdy nás Bůh volá k tomu, abychom některé věci změnili.

Někteří lidé ještě nepochopili, že neprožijí osobní průlom, dokud se nepodřídí Bohu a pokaždé ho okamžitě neposlechnou. Místo toho, aby se podřídili Božímu vedení a vstoupili na místo bezpečí a zaopatření, jsou jako nezkrocená hříbata, která se vzpírají a koušou do udidla.

Někteří lidé nejsou ochotni dovolit Bohu, aby řídil jejich život. Dokud se však zcela neodevzdají Duchu svatému, nikdy nebudou moct prožít bezpečí a pokoj, po němž touží. Bůh tě chce celého, proto se mu zcela vydej.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: V plnosti odevzdej život Bohu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon