Čí hlas posloucháš?

Čí hlas posloucháš?

Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. (Římanům 12,1)

Jestli chceš poslechnout dnešní verš, musíš Pánu dát své tělo. Musíš mu nabídnout své tělo, mysl, schopnosti a emoce. Zároveň si musíš dávat pozor a nedovolit ďáblu, aby používal tvou mysl.

Lidská mysl je oblíbeným ďáblovým bojištěm. Celý den bude na tebe pálit myšlenky, a pokud se jim rozhodneš naslouchat, bude se jimi snažit přehlušit Boží hlas. Myšlenky, které ďábel posílá, bývají lstivé, klamné a nenápadné, proto není těžké jim uvěřit. Lže a obviňuje tě, vymýšlí všechno možné, aby ti ukradl radost a pokoj a aby ses cítil zahanbený, vinný a nehodný. Naplňuje tvou mysl bezbožným smýšlením o jiných lidech. Nemůžeš mu sice zabránit, aby ti tyto myšlenky posílal, můžeš jim ale v Ježíšově jménu odolat. Pak můžeš své myšlení úmyslně obrátit k Bohu a k věcem, které ti ukazuje.

Popravdě řečeno, jsou dny, kdy musím odmítnout tucet myšlenek jen během chvilky, kterou strávím líčením! Díky Bohu ale vím, jak na to. A ty to dokážeš také. Představ si to takto: o tvou pozornost se ucházejí dva hlasy a ty se můžeš soustředit na jeden nebo na druhý. Rozhodni se poslouchat Boží hlas a přemýšlet o věcech, které říká on, a ne o těch, které říká nepřítel. Když svou mysl naplníš správnými věcmi, ty špatné se pak nikam nevejdou.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Dej svou mysl Bohu a soustřeď se na věci, které ti ukazuje.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon