Čistí v srdci uvidí Boha

Čistí v srdci uvidí Boha

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. (Matouš 5,8)

Když budeš mít čisté srdce, snáze uslyšíš Boží hlas. Jasně uvidíš jeho plán pro svůj život. Nebudeš se cítit zmateně a tvůj život dostane cíl. Stav tvého srdce je pro Boha jednou z nejdůležitějších věcí. Pokud máš správný postoj srdce, Boha to nesmírně potěší (viz 1. Petrova 3,3–4). Bible říká, že své srdce bychom měli střežit více než cokoli jiného, protože z něj vycházejí všechny prameny života (viz Přísloví 4,23).

Zkoumej své srdce, své vnitřní postoje a myšlenky a prověř, zda v nich není něco, co by se Bohu nelíbilo. Pociťuješ hořkost nebo zášť? Dovolil jsi, aby ti v srdci zakořenil kritický nebo odsuzující postoj? Máš srdce něžné, nebo tvrdé? Jsi otevřený pro názory a nápady druhých, nebo máš srdce uzavřené? Bible říká, že máme odpovědnost střežit si srdce a udržovat jej ve správném stavu.

Srdce je nejdůležitějším orgánem fyzického těla. Pokud je oslabené nebo nefunguje správně, může jít o otázku života nebo smrti. Stejně tak věřím, že jednou z nejdůležitějších věcí, kterým bychom měli věnovat pozornost, je postoj našeho srdce. Když dovolíme, aby bylo plné nečistoty a jiných nevhodných věcí, bude to určitě mít dopad na kvalitu našeho života.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Každý den pros Boha, aby ti ukázal skutečný stav tvého srdce (postoje srdce, které potřebuješ změnit).

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon