Co chceš, Bože?

Co chceš, Bože?

Kdo se dnes dobrovolně rozhodne otevřít ruku pro Hospodina? (1. Paralipomenon 29,5)

Křesťané se pro nepřítele stávají nebezpečnými, když svůj život plně zasvětí a vydají Bohu. Tento druh vydanosti znamená, že mu nabídneme vše, čím jsme a co máme, a nic si nenecháme pro sebe. Když zasvětíš život Bohu, dovoluješ mu, aby k tobě mluvil a jednal s tebou v jakékoli oblasti, kterou se ve tvém životě rozhodne řešit.

Pokud to s vydaností Bohu myslíš vážně, musíš si položit otázku, zda ve tvém životě neexistují oblasti, do nichž Boha nechceš pustit. Máš v srdci nějaká taková skrytá místa? Možná tam máš nějaké věci, o nichž si myslíš: „Bože, můžeš mít všechno kromě této věci.“ „Ach to ne, Bože! Nejsem na to ještě připravený!“ „Bože, jen mi nesahej na tento vztah.“ „Pane, jen mě nežádej, abych s tím přestal.“

Dokonalé zasvěcení neznamená: „Pane, budu číst Bibli každý den, budu se učit verše zpaměti a ukládat si tvé Slovo v srdci, modlit se mnoho hodin denně, ale prosím, nežádej mě, abych se vzdal svého malého oblíbeného zlozvyku!“ Ne; úplné zasvěcení znamená, že z celého srdce řekneme: „Naplno ti dávám sebe samého, Pane. Mluv ke mně a řekni mi, co si přeješ.“ Nechci, aby sis myslel, že ti Bůh chce vzít všechno, co máš rád. To on nedělá. Musíš mu ale dát všechno k dispozici. On bude tím, kdo se rozhodne, co je pro tebe dobré a co ti škodí. Tvým úkolem je důvěřovat mu.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Buď Bohu plně k dispozici a nezdráhej se mu vydat úplně všechno.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon