Co je milost?

Co je milost?

Uvažte, oč horšího trestu bude hoden ten, kdo pošlapal Syna Božího, a krev smlouvy, jíž byl posvěcen, měl za nečistou, a Ducha milosti potupil? (Židům 10,29)

Milost je síla Ducha svatého, která je k dispozici, abys mohl s lehkostí udělat to, co bys ve vlastní síle nikdy nedokázal. Milost je Boží moc, která přichází do našeho života a pomáhá nám vykonat to, co potřebujeme. Boží milost je vždy k dispozici, musíme ji ale vírou přijmout a přestat se snažit dělat věci z vlastních sil bez Boží pomoci.

Duch svatý nám přináší milost od Boha Otce. Milost je ve skutečnosti síla Ducha svatého, která proudí od Božího trůnu směrem k lidem, aby je zachránila, umožnila jim žít svatý život a plnit Boží vůli.

Každý den se můžeme radovat a být naplněni pokojem, radostí a spokojeností z Boží milosti ve svém životě. Je to jeho milost, která nám umožňuje žít v těsném společenství s ním. Díky Boží milosti můžeme s lehkostí procházet životem a prožívat odpočinek a spokojenost.


Jsme spaseni milostí skrze víru, a měli bychom se naučit podle toho žít! 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon