Pro Boha nejste překvapením

Dříve, nežli jsem tě utvořil v nitru, znal jsem tě a dříve, nežli jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národům. Jeremjáš 1,5

Máte někdy pocit, že jste pro Boha zklamáním? Také jsem se tak někdy cítila, až do okamžiku, kdy mi Bůh řekl: „Víš, Joyce, pro mě nejsi žádným překvapením. Když jsem si tě vybral, přesně jsem věděl, co získávám.“

Přemýšlejte o tom! Bůh již na začátku ví, jaký bude konec. Všechny naše dny jsou zapsány v Jeho knize. O každém dobrém nebo špatném rozhodnutí, které uděláme, Bůh věděl již dávno předtím, než jsme se narodili. Zná každé slovo našich úst, které v budoucnu vyslovíme. Ví, jaká budou naše slova třeba příští rok.

Někdy si myslíme, že je z nás Bůh hodně zklamaný. Pravdou je, že děláme chyby a není správné je brát na lehkou váhu. Musíme tyto věci brát vážně. Navzdory našim chybám pro nás má Bůh stále naději. Ví, že je schopen nás proměnit, zůstaneme-li v Jeho blízkosti.

Bůh z nás není zklamaný, je plný naděje! Věří v nás víc, než jsme schopni věřit sami v sebe.

Můžete se začít modlit

„Pane, Tvá naděje je pro mě velkým povzbuzením. Když si nevěřím, vím, že Ty ve mně věříš. To mi dává sílu překonat své chyby a následovat Tě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon