Staňme se opravdovými uctívači

Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele. Jan 4,23

Uctívání Boha je mnohem víc než jen zpívání písní. Jde o postoj srdce a mysli. Je možné vášnivě uctívat Boha, aniž bychom zazpívali jedinou sloku. Naše uctívání Boha se rodí v srdci, naplňuje naše myšlenky a je vyjadřováno našimi slovy a způsobem života.

Ve světe lidé uctívání mnohdy spojují s náboženstvím. To je však velmi odlišný pohled na uctívání než to, co čteme v Bibli. Při uctívání jde o osobní vztah a vášnivé vyjádření oddanosti Bohu ze srdce těch, kteří Jej milují. To je pravé uctívání.

Bible říká, že Bůh hledá lidi, kteří by Ho uctívali v „duchu a pravdě“.

Zdá se mi zajímavé, že Mu nejde jen o jakékoliv uctívání. Chce upřímné lidi, kteří opravdově žijí v Jeho pravdě. Nepřeje si uctívače, jejichž motivací je strach, povinnost nebo náboženství.

Pravé uctívání pramení z intimního vztahu s Bohem. Uctívejte proto Boha celým srdcem, staňte se uctívači, kteří Ho budou ctít v duchu a pravdě!


Můžete se začít modlit

„Bože, nechci Ti darovat jen svá slova. Místo toho se Ti vydávám jako pravý uctívač, chci si zakládat na intimním vztahu s Tebou. Jsi ke mně tak dobrý a toužím Tě uctívat v duchu a pravdě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon