Pravá zkouška duchovní zralosti

Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Galatským 5,6

Více než cokoliv jiného je pro Boha důležité, abychom měli ryzí, čistou a vroucí lásku k Němu a ostatním lidem.

Mnoho lidí si myslí, že hlavním ukazatelem duchovní zralosti je naše víra. Věřím však, že láska je tím pravým důkazem o duchovní zralosti. Je totiž tažnou silou našeho života víry.

Bible nás učí, že víra působí skrze lásku. V listu Galatským 5,6 čteme, že skutečně důležitá je víra působící skrze lásku. Láska se nevztahuje jen na naše slova, zahrnuje všechny naše skutky.

Chceme-li žít vírou, aniž bychom měli lásku, je to jako bychom měli kapesní svítilnu bez baterií. Musíme se postarat, aby byly naše „baterie lásky“ vždy nabité. Jinak naše víra nebude fungovat! Věřím, že mnozí křesťané mají problémy, protože se nesnaží do svého života víry a vztahu s Bohem klíčovým způsobem zabudovat lásku.

Usilujte o život v lásce a uvidíte, že vaše víra poroste a bude stále silnější. Dáte-li Boha na první místo, přijde řada i na vše ostatní.


Můžete se začít modlit

„Bože, vím, že bez lásky je moje víra nepoužitelná. Pomoz mi být plný Tvé lásky. Veď mě, abych mohl přijímat Tvou lásku a rozdávat ji druhým.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon