Cti Boží hlas nade vše

Cti Boží hlas nade vše

Požehnaný je muž, který spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. (Jeremjáš 17,7)

Jedním ze způsobů, jak přinést do svého života Boží přítomnost, je, na prvním místě ctít Boha. Náš postoj musí vyjadřovat: Bože, bez ohledu na to, co mi říkají ostatní, bez ohledu na to, co si myslím já sám, bez ohledu na to, jaký je můj vlastní plán, pokud jasně uslyším, že mi něco říkáš, pokud budu vědět, že to jsi ty, budu ctít to, co mi říkáš, nade všechno ostatní.

Někdy věnujeme víc pozornosti tomu, co nám říkají lidé, než tomu, co říká Bůh. Pokud se usilovně modlíme a slyšíme Boha, pak se ale začneme ptát na mínění lidí kolem sebe, dáváme lidským názorům větší význam než Božímu vedení. Takový postoj nám může bránit dobře slyšet Boží hlas. Jestli chceme rozvinout svou schopnost slyšet Boha a nechat se v životě vést jeho Duchem, musíme přestat naslouchat všelijakým názorům různých lidí. Musíme se naučit důvěřovat moudrosti, kterou nám Bůh vkládá do srdce. Občas samozřejmě potřebujeme dobrou radu, jestliže ale budeme chtít, aby nám lidé schvalovali každý krok, můžeme minout Boží vůli.

Ďábel chce, abychom si mysleli, že nejsme schopni slyšet Boha; Boží slovo ale říká, že to není pravda. Bůh chce, abychom byli osobním způsobem vedeni Duchem. Duch svatý přebývá přímo v nás, abychom mohli slyšet jeho hlas, kterým nás vede.

V dnešním verši Bůh říká, že budeme požehnáni, když budeme spoléhat na něj. Písmo říká, že ti, kdo doufají v křehké lidi kolem sebe, ponesou těžké následky (viz Jeremjáš 17,5–6). Ti však, kdo důvěřují Pánu a vzdávají mu čest, budou požehnaní. Dobré věci se dějí, když posloucháme Boha. On chce být naší silou, a my musíme ctít jeho Slovo nade vše.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Vyslechni si, co říkají ostatní, poslouchej ale Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon