Dar spravedlnosti

Dar spravedlnosti

… nýbrž také kvůli nám, kterým to má být počítáno, nám, kteří spoléháme na toho, jenž vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána. (Římanům 4,24)

Jedno z prvních zjevení, které mi Bůh dal prostřednictvím svého Slova, se týkalo spravedlnosti. Pod pojmem „zjevení“ mám na mysli něco, čemu člověk porozumí do té míry, že se to stane jeho součástí. Není to jen pochopení na úrovni mysli, týká se to i srdce. Je to jistota o určité pravdě.

Spravedlnost je Boží dar pro nás. Je nám dána díky naší víře v to, co pro nás Bůh udělal prostřednictvím svého Syna Ježíše Krista. Ježíš, který nepoznal hřích, se stal hříchem, abychom se my v něm mohli stát Boží spravedlností (viz 2. Korintským 5,21).

Ďábel se velmi snaží, abychom nežili v realitě spravedlnosti před Bohem. Chce, abychom byli plní nejistoty, hanby, viny, odsouzení a abychom před Bohem utíkali, místo toho, abychom si užívali blízkosti s ním.

Ježíš chce, abychom věděli, že jsme před Bohem spravedliví na základě toho, co on pro nás udělal. Chce, abychom se radovali a užívali si život ve vztahu s ním. Přijmi proto dar Božího odpuštění, milosrdenství a spravedlnosti, a ještě dnes vstup na cestu svobody a radosti.


Když budeš přemítat o Božím slově a uvěříš jeho pravdě o tom, kým jsi v Kristu, můžeš získat zjevení o daru spravedlnosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon