Dar víry

Dar víry

… dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary uzdravování v témž Duchu… (1. Korintským 12,9)

Věřím, že existují lidé, jimž Bůh dává zvláštní dar víry pro konkrétní příležitost. Může to být například nebezpečná misijní cesta nebo náročná situace. Když lidé používají tento dar, mohou s jistotou věřit Bohu v nějaké věci, jaká se druhým zdá být nemožná. Mají naprostou víru v něco, čeho by se ostatní báli nebo na co by neměli odvahu.

Člověk, který používá dar víry, si musí dávat pozor, aby si nezačal myslet, že ostatní, kteří tento dar nemají, postrádají víru. Když někdo dostane tento dar, získává od Boha nadpřirozenou porci víry, která zajistí, že se Boží plán naplní. Bůh si může takového člověka použít, aby přinesl odvahu a útěchu druhým. Tento člověk ale musí zůstat pokorný a vděčný za to, co mu Bůh dal. Epištola Římanům 12,3 říká: „Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi: Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně…“

Bůh nám vždy dává víru, kterou potřebujeme, abychom mohli čelit čemukoli, co je před námi. Nicméně dar víry dělá člověka nadpřirozeně odvážným. Každý, kdo používá tento dar, musí být citlivý. Musí si uvědomovat, že tato smělost je darem od Boha, a neustále mu za ni děkovat.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Buď vděčný za víru, kterou ti Bůh dává, abys dokázal obtížné věci.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon