Dary uzdravování

Dary uzdravování

… jinému dary uzdravování v témž Duchu… (1. Korintským 12,9)

Dary uzdravování spolupracují s darem víry. Ačkoli jsou všichni věřící povzbuzováni, aby se modlili za nemocné a viděli, jak jsou uzdravováni (viz Marek 16,17–18), některým lidem Duch svatý dává mimořádné dary uzdravování, stejně jako dalším lidem dává jiné duchovní dary.

Na našich konferencích se často modlíme za lidi a vidíme mnoho nádherných uzdravení. V průběhu let jsme získali četná svědectví a mnoho zpráv o potvrzených tělesných uzdraveních. Během konferencí i našich vysílání se modlím modlitbu víry a věřím přitom, že Bůh jedná.

Když člověk přijímá uzdravení pomocí duchovního daru, nemusí být toto uzdravení ihned zjevné. Uzdravení může být proces, který působí v některých případech jako lék. Je třeba jej přijmout vírou a věřit, že bude působit. Výsledky jsou mnohdy vidět později. Často povzbuzuji lidi, aby říkali: „Boží uzdravující moc ve mně právě teď působí.“

Měli bychom věřit Bohu v oblasti svého zdraví. Děkuji Bohu za lékaře a léky, když je potřebuji. Naším velkým Lékařem je ale Ježíš (viz Izajáš 53,5).


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh je tvůj Lékař a jeho Slovo je tvůj lék. Požádej ho, aby tě uzdravil ve všech ohledech.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon